Poradnia zdrowia psychicznego

W poradni zdrowia psychicznego gwarantujemy dostęp do doświadczonych lekarzy specjalistów, którzy posiadają ogromne doświadczenie w nowoczesnym leczeniu farmakologicznym, biorąc pod uwagę osobistą, zdrowotną i zawodową sytuację pacjenta. Wszystkie propozycje leczenia są ustalane z pacjentami indywidualnie. W poradni zajmujemy się leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych.

Przede wszystkim są to zaburzenia psychotyczne, lękowe, nerwicowe, adaptacyjne, somatyzacyjne, czy otępienia. Zajmujemy się też pacjentami z objawami wypalenia zawodowego, depresji sezonowej, depresji poporodowej, endogennej, choroby afektywnej dwubiegunowej, otępień. Pomagamy pacjentom cierpiącym na Zespół stresu pourazowego, zaburzeń seksualnych, snu, czy relacji partnerskich.

Zakres usług obejmuje:

Badanie stanu zdrowia psychicznego
Terapie indywidualne
Szczegółowa diagnoza psychiczna
Poszerzona diagnoza psychologiczna
Badania testowe
Leczenie farmakologiczne
Wywiady zawodowe z użyciem narzędzi statycznych
Diagnoza źródeł występowania problemów zawodowych
Działania korekcyjne
Opracowywanie indywidualnych metod postępowania w sytuacjach trudnych
Zaświadczenia o stanie zdrowia na potrzeby medycyny pracy
Zaświadczenia dla osób, które ubiegają się o posiadanie broni i materiałów wybuchowych
Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy
Zaświadczenia na potrzeby sądu, procedury ubezwłasnowolnienia
Zaświadczenia o zdolności do czynności prawnych, testamentowych

Nasi pacjenci zgłaszają się do poradni z różnymi objawami. Warto je obserwować i zgłosić się do Centrum Medycznego, gdy zauważymy takie objawy jak:

Badanie stanu zdrowia psychicznego
Problemy ze snem
Nadużywanie alkoholu, które bywa metodą „samoleczenia” przez niektóre osoby
Problemy z koncentracją, poczucie niewydolności w pracy zawodowej
Przewlekły brak radości, znużenie, brak energii, nadmierna senność i drażliwość
Napadowe kołotanie serca, powtarzające się biegunki, bóle brzucha i głowy, epizody zasłabnięcia
Wybuchy złości, nieadekwatne reakcje emocjonalne
Uczucie duszności, osłabienie w dużych obiektach jak kościoły, czy galerie handlowe

Lekarze

lek. med. Przemysław Kluj

lek.med Izabela Krukowska