Poradnia internistyczna

Lekarz internista diagnozuje i leczy m.in. choroby układów oddechowego, pokarmowego, krążenia, krwiotwórczego, dokrewnego i moczowego. Zajmuje się także chorobami serca, cukrzycą, reumatyzmem, schorzeniami stawów i kości. Jako pierwszy stawia diagnozę i w razie potrzeby kieruje do lekarzy innych specjalizacji.

Lekarze