Usługi Laboratoryjne

Cennik usług laboratoryjnych

Nazwa usługi
Cena
ANTY-HBS
25,00zł
ANTY-HCV
28.00zł
ANTY-HIV
25,00zł
A-TPO
30,00zł
ANTY-TG
30,00zł
AFP
30,00zł
Alat
7,00zł
Aspat
7,00zł
Amylaza w surowicy
10,00zł
AWIDNOŚĆ TOXO
95,00zł
ASO-latex
17,00zł
Antygen Hbs Ag
25,00zł
ALBUMINA
8,00zł
ANCA
80,00zł
Antygen Helicobacter pylori w kale
35,00zł
Androstendion
50,00zł
Anty-GAD
80,00zł
ANA 1
40,00zł
ANA 2
90,00zł
ANA 3 (PROFIL AMA)
130,00zł
ANA 4
120,00zł
ANA 5
90,00zł
ANA 6
80,00zł
ANA 7
70,00zł
ANA 8
60,00zł
ANA 9 (MIANO)
60,00zł
ANA 10
70,00zł
Badanie ogólne moczu
9,00zł
B-HCG
30,00zł
Białko całkowite
9,00zł
Bilirubina całkowita
7,00zł
BOLERIOZA ig g ,ig m
75,00zł
BOLERIOZA IG G WESTERNBLOT
115,00zł
BOLERIOZA IG M WESTERNBLOT
115,00zł
BIAŁKO+ ELEKTROFOREZA
20,00zł
BRCA1
250,00zł
BRCA 2
250,00zł
Bruceloza IgG
60,00zł
Bruceloza IgM
40,00zł
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT
10,00zł
CMV Ig G
25,00zł
CMV Ig M
25,00zł
CA 19-9
35,00zł
CA 15-3
30,00zł
CA 125
30,00zł
CCP
50,00zł
CRP
15,00zł
Cholesterol LDL
10,00zł
Cholesterol całkowity
8,00zł
Cholesterol HDL
10,00zł
CEA
30,00zł
Chlorki
12,00zł
DHEA-S
40,00zł
D-dimer
30,00zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
12,00zł
Estradiol
25,00zł
EBV IgG
50,00zł
EBV IgM
50,00zł
FERRYTYNA
25,00zł
FSH
25,00zł
FT3
24,00zł
FT4
24,00zł
Fosfataza alkaliczna (ALP)
8,00zł
Fosfor nieorganiczny
6,00zł
Glukoza w krwi
6,00zł
Grupa krwi
25,00zł
GGTP
6,00zł
HBA1C
25,00zł
Helikobakter Pylori
25,00zł
HE 4
60,00zł
Homocysteina
60,00zł
Hormon Wzrostu
35,00zł
Ig E całkowite
25,00zł
Ig A
55,00zł
Ig G
55,00zł
Ig M
40,00zł
Insulina
40,00zł
IGF-1
120,00zł
Kinaza Kreatynowa (CK)
10,00zł
Kortyzol
30,00zł
Kwas moczowy
7,00zł
Kreatynina w surowicy
7,00zł
Kał na krew utajoną
25,00zł
Kwas Foliowy
20,00zł
Kalcytonina
50,00zł
Krztusiec Iga
60,00zł
Krztusiec IgG
60,00zł
Krztusiec IgM
60,00zł
Kwas walproinowy
60,00zł
Kał- badanie ogólne
15,00zł
Kał- pasożyty
20,00zł
Kał- posiew(bad.bak.)
30,00zł
Kał- posiew (bad. myko.)
30,00zł
Kał- G. lamblia
25,00zł
Krzywa cukrowa
17,00zł
Lipidogram
25,00zł
Lipaza
15,00zł
LH
25,00zł
Morfologia (18 parametrów z płytkami)
9,00zł
Magnez w surowicy
8,00zł
Mocznik w surowicy
7,00zł
MONONUKLEOZA
25,00zł
OB
7,00zł
PARATHORMON
35,00zł
Potas
8,00zł
P/C odpornościowe
30,00zł
POSIEW MOCZU
30,00zł
Progesteron
25,00zł
Prolaktyna
30,00zł
PSA
30,00zł
P/C AGA IgA
40,00zł
P/C AGA IgG
40,00zł
P/C EmA IgA
40,00zł
P/C anty-tGT IgA
50,00zł
P/C anty-tGT IgG
50,00zł
Rozmaz krwi obwodowej manualnie
10,00zł
RÓŻYCZKA IgG
30,00zł
RÓŻYCZKA IgM
30,00zł
RF-latex
15,00zł
RF ILOŚCIOWO
20,00zł
Sód
5,00zł
TRAK
55,00zł
TOXOPLAZMOZA IgG
30,00zł
TOZOPLAZMOZA IgM
30,00zł
TYREOGLOBULINA
70,00zł
Trójglicerydy
6,00zł
TEST ROMA
90,00zł
TIBC+FE
22,00zł
TSH
25,00zł
Testosteron
25,00zł
Testosteron wolny
60,00zł
Troponina
30,00zł
TRANSFETYNA
30,00zł
Wskaźnik protrombinowy PT
8,00zł
Witamina B12
25,00zł
Wapń surowicy
6,00zł
Wapń zjonizowany
18,00zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2
250,00zł
Witamina D3 metabolit 25(OH)
150,00zł
VDRL
17,00zł
Żelazo w surowicy
7,00zł