Badania hematologiczne

Badania hematologiczne

Nazwa usługi
Cena
OB
5,00zł
Leukocyty
3,00zł
Rozmaz krwi obwodowej
8,00zł
Płytki krwi
3,00zł
Morfologia krwi z aparatu
7,00zł
Czas koalinowo-kefalinowy
10,00zł
Wskaźnik protrombionowy
8,00zł